Në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” Komisioni vendosi shpërndarjen e çështjeve të subjekteve të rivlerësimit sipas nenit 3, pika 6, germa “d” dhe nenit 6 të rregullores “Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”.

Lista e subjekteve të shortuar më 15.6.2021, është si më poshtë:

    1. Dashamir Alsula Nd.ligjor në Prokurorinë e Përgjithshme
    2. Sofia Zhilla Inspektore Ish-KLD
    3. Aida Mërtiri Këshilltare në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.
    4. Ermal Tauzi Këshilltar Ligjor në Gjykatën Kushtetuese Tiranë.
    5. Kaliona Nushi Këshilltare në Gjykatën Kushtetuese Tiranë.
    6. Zhaneta Pira Inspektor Ish-KLD
    7. Gent Pejo Nd.ligjor në Gjykatën Administrative Tiranë.
    8. Donika Pahumi Nd.ligjor në Prokurorinë Tiranë.
    9. Alma Tafani Nd.ligjor në Prokurorinë Tiranë.
    10. Arjana Gaçi Nd.ligjor në Gjykatën e Lartë Tiranë.
    11. Jonida Kondili Këshilltar Ligjor në Gjykatën Kushtetuese Tiranë.
    12. Jurgen Selimi Nd.ligjor në Gjykatën Administrative Tiranë.
    13. Spartak Mitrushi Nd.ligjor në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.
    14. Jorida Liko Nd.ligjor në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.
    15. Persand Tefa Nd.ligjor në Gjykatën e Rrethit Tiranë.
    16. Eugen Papandile Këshilltar Ligjor në Gjykatën Kushtetuese Tiranë.
    17. Anida Bica Nd.ligjor në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.
    18. Aulona Bodo Nd.ligjor në Gjykatën e Lartë Tiranë.
    19. Flamur Kolleshi Nd.ligjor në Gjykatën e Lartë Tiranë.
    20. Ornela Xhembulla Nd. Ligjor në Prokurorinë e Përgjithshme.
    21. Besmir Rrapaj Nd.ligjor në Gjykatën e Lartë Tiranë.
    22. Nertila Ndregjoni Nd.ligjor në Gjykatën e Lartë Tiranë.
    23. Gerti Shani Nd.ligjor në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.
    24. Alma Troshani Nd.ligjor në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.
    25. Laureta Ahmeti Nd.ligjor në Gjykatën Administrative Tiranë.
    26. Majlinda Tosku Nd.ligjor në Gjykatën Administrative Tiranë.
    27. Enida Lamçe Nd.ligjor në Gjykatën Administrative Tiranë.
    28. Monika Çuhadari Nd.ligjor në Gjykatën e Lartë Tiranë.
    29. Selami Zalli Nd.ligjor në Gjykatën e Lartë Tiranë.
    30. Laureta Nezaj Nd.ligjor në Gjykatën e Lartë Tiranë.
    31. Saimir Nafizi Nd.ligjor në Gjykatën e Lartë Tiranë.
    32. Majlinda Misko Nd.ligjor në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.
    33. Klement Kajana Nd.ligjor në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.
    34. Ornela Troplini Nd.ligjor në Gjykatën Administrative Durrës.
    35. Marjola Beluli Nd.ligjor në Gjykatën Administrative Vlorë.
    36. Olta Aliaj Nd.ligjor në Gjykatën Kushtetuese Tiranë.
    37. Elona Shehu Nd.ligjor në Prokurorinë Tiranë.
    38. Roland Agolli Nd.ligjor në Gjykatën Administrative Durrës.
    39. Ervin Aliu Nd.ligjor në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.
    40. Aneta Strakosha Nd.ligjor në Gjykatën Administrative Tiranë.
    41. Albana Palaj Nd.ligjor në Gjykatën Administrative Shkodër.
    42. Ervin Xhihani Nd.ligjor në Gjykatën Administrative Korçë.