Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, seanca e shpalljes së vendimit për subjektin e rivlerësimit, z. Anton Martini, me detyrë, prokuror pranë Prokurorisë për Krime të Rënda përcaktuar në datë 12.12.2019, ora 10:00, për shkaqe të arsyeshme nuk do të zhvillohet.

Data tjetër për seancën e shpalljes së vendimit do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.