Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur të riçelë hetimet për subjektin e rivlerësimit, z. Elvin Gokaj, prokuror/drejtues në Prokurorine pranë Gjykatës së Apelit Shkodër.

Për rrjedhojë, seanca dëgjimore e përcaktuar të mbahej në datën 18.06.2019, nuk do të zhvillohet.

Data për seancë dëgjimore do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit. 

​