Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, seanca e shpalljes së vendimit për subjektin e rivlerësimit, znj. Enkeledi Hajro, me detyrë kryetare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, përcaktuar në datë 07.06.2019, ora 09:00, për shkaqe të arsyeshme do të shtyhet për në datë 10.06.2019, ora 9:00.

Kjo seancë do të mbahet në të njëjtën sallë në Pallatin e Kongreseve, në Tiranë!