Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, për shkaqe të arsyeshme, seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit z. Petrit Çano me detyrë prokuror/drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë, do të shtyhet.

Seanca e radhës do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.