Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Avni Kraja, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 16.4.2021, ora 12:30, nuk do të zhvillohet. Komisioni vendosi ta shtyjë seancën dëgjimore, pasi, subjekti i rivlerësimit ka paraqitur raport mjekësor për arsye shëndetësore. Seanca dëgjimore do të mbahet në datë 26.4.2021, ora 9.30