Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit, z. Sokol Nishani, e planifikuar për t’u mbajtur në datë 18.4.2023, ora 10:00, për arsye objektive nuk do të zhvillohet.Seanca për shpalljen e vendimit do të mbahet në datë 19.4.2023, ora 12:45, në po të njejtën sallë në Pallatin Koncerteve.