Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Luan Lusha,  e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 18.6.2021, ora 10:30, nuk do të zhvillohet, pasi subjekti i rivlerësimit ka dhënë dorëheqjen.