Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, znj. Miranda Andoni, me detyrë  gjyqtare në Gjykatën  Apelit Gjirokastër, e cila ishte përcaktuar për t’u mbajtur në datën 13.3.2020, ora 10:00, nuk do të zhvillohet për shkak të situatës në vend.

Data tjetër për seancë dëgjimore do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.