Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se në përfundim të procedurave të rekrutimit për vende të lira pune në këtë institucion,  janë shpallur fitues kandidatët më poshtë:

Për pozicionin e këshilltarit ekonomik (8 vende):

 1. Anora Topi
 2. Juliana Muço
 3. Dritan Vakaj
 4. Sidita Bejtja
 5. Denada Kuburja
 6. Rudina Sena
 7. Pranvera Myrselaj
 8. Irida Jaho

Për pozicionin këshilltar ligjor (1 vend) është shpallur fituese:

 1. Elona Bushati

Për pozicionin e sekretarisë gjyqësore (2 vende)  janë shpallur fituese:

 1. Gledis Hajdini
 2. Etmonda Hoxha