Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton ndërprerjen e seancës dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Dritan Gina, pasi subjekti kërkoi përjashtimin e trupit gjykues. Në këto kushte, trupi gjykues, i përbërë nga komisionerët Etleda Çiftja kryesuese, Xhensila Pine relatore dhe Valbona Sanxhaktari anëtare, pasi u tërhoq në dhomë këshillimi, vendosi ta pranojë këtë kërkesë të subjektit, duke e dërguar atë për t’u vlerësuar  nga një tjetër trup gjykues, si dhe duke i lënë afat subjektit për paraqitjen me shkrim të saj brenda datës 27.7.2021, ora 10:00. Komisioni do të njoftojë në vijim për seancën dëgjimore, duke e bërë publike në faqen zyrtare të tij.​