Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, për shkaqe të arsyeshme, seanca e shpalljes së vendimit për subjektin e rivlerësimit, Znj. Irma Balli, me detyrë prokurore, drejtuese e Prokurorisë së Apelit Korçë, përcaktuar në datë 14.02.2019, ora 09:00, do të shtyhet për në datë 19.02.2019, ora 9:30.

Kjo seancë do të mbahet në të njëjtën sallë në Pallatin e Koncerteve, në Tiranë.