Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur të riçelë hetimin për subjektin e rivlerësimit znj. Enkeleda Kapedani, me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, për rrjedhojë seanca e shpalljes së vendimit përcaktuar më datë 19.11.2021 nuk do të zhvillohet.
Seanca e radhës do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.