Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, znj. Adelina Zarka, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 26 korrik 2021, ora 10:00, nuk do të zhvillohet, bazuar në kërkesën e subjektit për pamundësi paraqitjeje në seancë, për shkaqe shëndetësore. Seanca dëgjimore do të mbahet në datën 7 shtator 2021, ora 13:00.