Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, znj. Rita Gjati, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 4 mars 2021, ora 10:30, nuk do të zhvillohet. Komisioni vendosi ta shtyjë seancën dëgjimore, pasi në datën 2.3.2021, subjekti i rivlerësimit ka paraqitur raport mjekësor për arsye shëndetësore. Seanca dëgjimore do të mbahet në datë 16 mars 2021, ora 10:00.