Komisioni i Pavarur i Kualifikimit  ka vendosur të riçelë hetimin administrativ për subjektin e rivlerësimit z. Naim Tota, me detyrë prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për rrjedhojë seanca e shpalljes së vendimitpërcaktuar më datë 27.2.2023, ora 13:00, nuk do të zhvillohet.Seanca e radhës do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.