Në seancën dëgjimore publike të datës 8.7.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për subjektin e rivlerësimit, z. Arben Smaçi, trupi gjykues pranoi kërkesën e subjektit për shtyrjen e seancës dëgjimore për një datë tjetër për shkak se përfaqësuesi i tij ligjor ndodhej në një seancë dëgjimore në Kolegjin e Apelimit si dhe ai kishte nevojë për kohë për tu përgatitur.Trupi gjykues, vendosi të shtyjë seancën dëgjimore për në datën 15.7.2021, ora 10:15, në të njëjtën sallë, në Pallatin e Koncerteve.