Një delegacion i nivelit të lartë nga Moldavia, i kryesuar nga Ministri i Drejtësisë, z. Sergiu Litvinenco dhe i përbërë nga deputetë, gjyqtarë, prokurorë e përfaqësues të tjerë të sistemit të drejtësisë, po zhvillon një vizitë në vendin tonë.
Qëllimi i kësaj vizite është shkëmbimi i eksperiencave dhe praktikave më të mira në sistemin e drejtësisë, si edhe përfitimi i njohurive, bazës ligjore dhe praktikave të ndjekura nga Shqipëria në lidhje me procesin e rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Në këtë kuadër, delegacioni nga Moldavia ndoqi nga afër një nga seancat dëgjimore të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK).