Në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”  Komisioni vendosi shpërndarjen shpërndarjen e çështjeve të subjekteve të rivlerësimit sipas nenit 3, pika 6, germa “b” dhe nenit 6 të rregullores “Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”.

Lista e subjekteve të shortuar më 15.6.2020, është si më poshtë:

   1. Artan Jahollari Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   2. Semiramis Hoxholli Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   3. Sokol Pasho Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   4. Bedri Qori Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   5. Arben Mickaj Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   6. Dritan Caka Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   7. Arben Konstandini Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   8. Fahrije Stringa (Budo) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   9. Majlinda Dogga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   10. Oltjona Goxha Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   11. Rezarta Mataj Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   12. Tereza Merkaj Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   13. Elvana Çiçolli Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   14. Besnik Hoxha Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   15. Ervin Pollozhani Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   16. Erabër Madhi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   17. Jurida Bajraktari Gjykata Administrative e Apelit Tiranë
   18. Antonela Prendi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   19. Altin Shkurti Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   20. Enerjeta Shehaj (Deraj) Gjykata Administrative Tiranë
   21. Selvie Gjonçaj Gjykata Administrative Tiranë
   22. Lazër Sallaku Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   23. Gentiana Muçaj Gjykata Administrative Tiranë
   24. Rexhina Merlika Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   25. Blerina Muço Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   26. Kujtim Vranici Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   27. Martin Deda Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   28. Armela Hasantari Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   29. Agron Zhukri Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   30. Ibrahim Hoxha Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   31. Florjan Kalaja Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë
   32. Besmir Stroka Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër
   33. Laurent Fuçia Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër
   34. Engert Pëllumbi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier
   35. Ina Hoxhaj Gjykata e Rrethit Gjyqëso Pogradec
   36. Paulin Çera Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës
   37. Arta Llazari Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër
   38. Rudina Palloj Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat
   39. Marsela Dervishi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier
   40. Olkeda Manellari Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier
   41. Lutfije Celami Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier
   42. Shpëtime Pitaku Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës
   43. Aurel Arapi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin
   44. Zeta Terpollari Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë
   45. Arbër Çela Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër
   46. Alfred Konomi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier
   47. Vladimir Skënderi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës
   48. Blerta Marku (Çibuku) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër
   49. Vjola Canaj Gjykata e Apelit Vlorë
   50. Taulant Tafa Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër
   51. Edvan Veçani Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër
   52. Dritan Hasani Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet
   53. Durim Kadiu Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë
   54. Besnik Shehu Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë
   55. Miranda Konica Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan
   56. Isabela Radovani Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër
   57. Nurjeta Tafa Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës
   58. Eglantina Mirkani Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë
   59. Piro Sota Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier
   60. Ded Miri Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin
   61. Deniona Katro Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   62. Ols Dado Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   63. Etien Kapo Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   64. Kudusi Shahu Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   65. Edlira Bako Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   66. Denisa Asko Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   67. Sokol Malaj Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   68. Suela Salavaci Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   69. Enklid Gjini Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   70. Dritan Nushi Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   71. Petrit Hysa Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   72. Ylli Bashaj Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   73. Shahin Pasha Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   74. Mirela Zavalani Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   75. Julian Zonja Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   76. Armida Hamiti Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   77. Besnik Cengu Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   78. Armand Gurakuqi Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   79. Artur Ismajlukaj Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   80. Naim Tota Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   81. Julian Xhengo Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   82. Kasem Berberi Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   83. Sajmir Hysa Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   84. Valentin Preci Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   85. Miranda Bushi Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   86. Erjon Imeraj Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   87. Elio Mazreku Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   88. Ylli Pjetërnikaj Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   89. Henrik Ligori Prokuroria për Krime të Rënda Tiranë
   90. Robert Kote Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   91. Englantina Shehu Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier
   92. Mirela Kapo Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Krujë
   93. Artur Cara Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier
   94. Ervisa Hyka Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier
   95. Hysen Ajasllari Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier
   96. Sokol Nishani Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës
   97. Kledian Llaho Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë
   98. Marsida Frashëri Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër
   99. Mihallaq Bleta Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë
   100. Eldira Cufi Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër
   101. Frederik Laloshi Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër
   102. Shkëlqim Kokona Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Pogradec
   103. Albert Murçaj Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër
   104. Hyrjet Lamaj Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë
   105. Riselda Fishta Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë
   106. Armanda Xhaferri Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan
   107. Shqiponja Milla Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër
   108. Pali Decolli Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier
   109. Arjan Xhaferraj Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë
   110. Esmeralda Ndoci Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër
   111. Vitjuna Mata Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë
   112. Ilir Turja Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës
   113. Genci Mane Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier
   114. Asllan Bajramaj Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Përmet
   115. Olger Eminaj Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Korçë
   116. Skënder Mestani Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër
   117. Alma Felaj (Kole) Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës
   118. Violeta Shkurta Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier                                                                                                                                     

Shënim: Lista e subjekteve të rivlerësimit në këtë short u gjenerua nga listat e ardhura nga Këshilli i Lartë Gjyqësor me shkresën nr. 5357/1 prot., datë 28.10.2019 dhe nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë me shkresën nr. 833/1 prot., datë 1.11.2019.