Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Sokol Pasho, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 14.12.2022, ora 10:00, nuk do të zhvillohet, për shkak të mosformimit të plotë të trupit gjykues, për shkak të pamundësisë objektive.

Data tjetër për seancën dëgjimore do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.