Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, seanca e shpalljes së vendimit për subjektin e rivlerësimit, z. Arben Pasho, me detyrë prokuror /drejtues pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, përcaktuar në datë 15.05.2019, ora 09:30, do të shtyhet për në datë 16.05.2019, ora 9:15.

Kjo seancë do të mbahet në të njëjtën sallë në Pallatin e Kongreseve, në Tiranë!