Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, seanca dëgjimore për  subjektin e rivlerësimit, z. Gjon Fushaj, prokuror/drejtues i Prokurorsë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër, përcaktuar në datë 10.3.2020 ora 10:00, për arsye objektive nuk do të zhvillohet.

Data tjetër për seancë dëgjimore do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.