Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Avni Kraja, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 26.4.2021, ora 9:30, nuk do të zhvillohet. Komisioni vendosi ta shtyjë per herë të  dytë seancën dëgjimore, pasi, subjekti i rivlerësimit ka paraqitur  serish raport mjekësor për arsye shëndetësore. Seanca dëgjimore do të mbahet në datë 30.4.2021, ora 9:30.​