Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur të riçelë hetimin për subjektin e rivlerësimit znj. Alkelina Gazidede, me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, për rrjedhojë seanca e shpalljes së vendimit përcaktuar më datë 13.01.2019 nuk do të zhvillohet.
Seanca e radhës do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.