Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur të riçelë hetimin administrativ për subjektin e rivlerësimit znj. Klerona Meçi, me detyrë ndihmëse ligjore në Prokurorinë e Përgjithshme. Seanca e shpalljes së vendimit përcaktuar për t’u mbajtur në datë 16.1.2024, ora 9:45, nuk do të zhvillohet.
Seanca e radhës do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit