Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për subjektin e rivlerësimit, z. Binas Nina, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 9.12.2021, ora 9:30, nuk do të zhvillohet pasi subjekti i rivlerësimit ka paraqitur raport mjekësor për arsye shëndetësore.

Seanca dëgjmore do të mbahet në datë 15.12.2021, ora 12:30.