test
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, sot, më datë 03.01.2018, përfunduan procedurat e rekrutimit të punonjësve të Njësisë së Shërbimit Ligjor.

Në bazë të nenit 22, të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Komiteti ad hoc, përmes një procedure të hapur dhe transparente, konkludoi se:

Për pozicionin “Këshilltar ligjor” aplikuan 201 kandidatë, prej të cilëve 57 u skualifikuan për mosplotësim të kritereve formale. U intervistuan 144 kandidatët që plotësonin këto kritere, nga të cilët u përzgjodhën 12 fituesit, si më poshtë:

Këshilltarë ligjorë:

 1. ANOLA XHULI
 2. ARBEN JORGAQI
 3. DENATA  STOJA
 4. ERMIR MEMA
 5. FIONA ZAÇAJ
 6. GENARD DYLQESHI
 7. GENTIAN METE
 8. IGLON PEÇI
 9. INSIDOR REXHEPI
 10. JOANA ASIMI
 11. KLODJANA THEODHOSI
 12. LOLA PRENDI

Për pozicionin “Këshilltar ekonomik” aplikuan 50 kandidatë, prej të cilëve 13 u skualifikuan për mosplotësim të kritereve formale. U intervistuan 37 kandidatë, nga të cilët u përzgjodhën 4 fituesit, si më poshtë:

Këshilltarë ekonomikë:

 1. BUKURIJE MEMISHA
 2. IRIDA JAHO
 3. MIRELA KASTRATI
 4. SAIMIR EMINI

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit falënderon të gjithë kandidatët që morën pjesë në këtë proces, duke ju uruar suksese të mëtejshme!