Në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të pikës 11 të nenit 3 dhe të pikës 4 të nenit 6 të “Rregullores për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, më datë 15.01.2018 janë shortuar dhe kanë filluar procedurat e rivlerësimit për subjektet e rivlerësimit, si më poshtë:

 1. Enton Dhimitri                                       Gjykata e Apelit Gjirokastër                      Kandidat për KED
 2. Fatos Qato                                               Gjykata e Apelit Tiranë                                  Kandidat për KED
 3. Ahmet Jangulli                                      Gjykata Administrative Shkodër              Kandidat për KED
 4. Sotiraq Lubonja                                    Gjykata e Apelit Korçë                                    Kandidat për KED
 5. Adnan Xholi                                            Prokuroria e Përgjithshme
 6. Adnand Kosova                                    Prokuroria e Përgjithshme
 7. Alfred Progonati                                  Prokuroria e Përgjithshme
 8. Alma Muça                                              Prokuroria e Përgjithshme
 9. Arben Kraja                                            Prokuroria e Përgjithshme
 10. Arqilea Koça                                          Prokuroria e Përgjithshme
 11. Artur Selmani                                                 Prokuroria e Përgjithshme
 12. Petrit Fusha                                                     Prokuroria e Përgjithshme
 13. Sokol Stojani                                                   Prokuroria e Përgjithshme
 14. Thoma Jano                                                     Prokuroria e Përgjithshme
 15. Alma Liçaj                                                         Kryetare e Gjykatës së Apelit Civil Vlorë
 16. Dritan Banushi                                              Kryetar i Gjykatës së  Apelit Civil Gjirokastër
 17. Entela Prifti                                                     Kryetare e Gjykatës së Apelit Civil Korçë
 18. Fuat Vjerdha                                                   Kryetar i Gjykatës së  Apelit Civil Shkodër
 19. Hysni Demiraj                                                Kryetar i Gjykatës së Apelit Civil Tiranë
 20. Petrit Çeno                                                      Kryetar i Gjykatës së Apelit Civil Durrës
 21. Fehmi Petku                                                   Gjykata e Apelit për Krimet e Rënda
 22. Dritan Peka                                                     Drejtues, Prokuroria e Apelit Tiranë
 23. Altin Binaj                                                        Drejtues, Prokuroria e Apelit Vlorë
 24. Elvin Gokaj                                                      Drejtues, Prokuroria e Apelit Shkodër
 25. Irma Balli                                                          Drejtues, Prokuroria e Apelit Korçë
 26. Alfred Agolli                                                   Drejtues, Prokuroria e Apelit Gjirokastër
 27. Ferdinand Elezi                                            Drejtues, Prokuroria e Apelit Durrës
 28. Artan Bajrami                                               Drejtues, Prokuroria e Apelit për Krimet e Rënda
 29. Bujar Sheshi                                                  Prokuroria e Apelit për Krimet e Rënda
 30. Admir Belishta                                             Kryetar i Gjykatës së Rrethit Korçë
 31. Agron Vavla                                                   Kryetar i Gjykatës së Rrethit Berat
 32. Albina Lako (Spahaj)                                 Kryetare e Gjykatës së Rrethit Gjirokastër
 33. Alfred Gjoni                                                   Kryetar i Gjykatës së Rrethit Kurbin
 34. Alltun Çela                                                     Kryetar i Gjykatës së Rrethit Sarandë
 35. Alma Hoxha (Kolgjoka  )                        Kryetare e Gjykatës së Rrethit Krujë
 36. Arben Zefi                                                     Kryetar i Gjykatës së Rrethit Shkodër[one_half][/one_half]