Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësi znj. Klorinda Çela, e përcaktuar për t’u mbajtur sot, në datën 22.10.2021, ora 13:00, nuk do të zhvillohet. Komisioni vendosi ta shtyjë seancën, pasi subjekti i rivlerësimit ka paraqitur raport mjekësor për arsye shëndetësore. Seanca dëgjimore do të mbahet në datë 25.10.2021, ora 13:00