Në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të pikës 8 të nenit 3 të rregullores “Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, pas miratimit të listës me vendim nr. 59 të datës 07.11.2019 të Komisionit, më 12 nëntor 2019 janë shortuar dhe kanë filluar procedurat e rivlerësimit për subjektet e rivlerësimit, si më poshtë:

   1. Dritan Gina Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   2. Bledar Maksuti Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   3. Agron Gjana Prokuroria e e Rrethit Gjyqësor Durrës
   4. Bledar Bejko Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës
   5. Drini Pali Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës
   6. Rabiana Halili (Shehu) Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës
   7. Saimir Smaka Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë
   8. Dritan Marku Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë
   9. Natasha Shallapi (Prifti) Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lushnjë
   10. Artan Hazbi Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lushnjë
   11. Binas Nina Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan
   12. Elmira Tafani (Çabej) Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan
   13. Alfred Shehu Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan
   14. Sali Hasa Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Sarandë
   15. Lorenc Mërkuri Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Sarandë
   16. Julian Çafka Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër
   17. Spartak Çoçoli Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër
   18. Tasim Puci Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Berat
   19. Silvana Pani Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Përmet
   20. Bujar Memia Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Krujë
   21. Ketra Bajrami Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë
   22. Nevrie Duka (Halo) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë
   23. Enkeleda Doda Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë
   24. Arben Dosti Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër
   25. Mirela Iliopulli (Kore) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër
   26. Pëllumb Vehbi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër
   27. Kostika Çobanaqi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat
   28. Matilda Llangozi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat
   29. Durim Hasa Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat
   30. Saemira Hila Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë
   31. Ali Koleci Gjykata e Rrethit Gjyësor Mat
   32. Rexhep Karaj Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat
   33. Enkeleda Qorri (Kapidani) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan
   34. Tomorr Kullolli Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan
   35. Bujar Musta Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan
   36. Atalanta Zeqiraj Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë
   37. Albert Spiro  Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë
   38. Igerta Hysi (Bengu) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier
   39. Rezarta Balliu (Vigani) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   40. Niko Rapi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   41. Ahmet Metaliaj Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   42. Marinela Osmani (Nuni) Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   43. Besjana Garxenaj Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës
   44. Dhurata Bilo Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës
   45. Petraq Dhimitri (Koço) Gjykata e Apelit Durrës
   46. Elidon Papazisi Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër
   47. Ken Dhima Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë
   48. Arbena Ahmeti Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë