SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. Erion Pano Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR ZHVILLIMIN E GJYKIMIT TË ÇËSHTJES NË SEANCË PUBLIKE PËR ISH-SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Znj. ANTONETA SEVDARI Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më…

“PËR NJË NDRYSHIM NË RREGULLOREN “PËR PROCEDURAT E VLERËSIMIT PERIODIK TË PUNËS PËR KËSHILLTARIN LIGJOR DHE EKONOMIK TË NJËSISË SË SHËRBIMIT LIGJOR TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË KUALIFIKIMIT”

Anëtarët e tre organeve të rivlerësimit kalimtar për gjyqtarët dhe prokurorët në Republikën e Shqipërisë zhvilluan sot, datë 13 Shkurt 2024, një takim me Drejtoren për Ballkanin Perëndimor, në Drejtorinë…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 9.2.2024, për subjektin e rivlerësimit, znj. Majlinda Tosku bazuar në ligjin nr….