Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 7.6.2020, për subjektin e rivlerësimit, znj. Alkelina Gazidedja, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më 10.7.2020, vendosi:   1.    Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Alkelina Gazidedja, gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë. 2.    Transferimin…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, pasi zhvilloi seancën dëgjimore në datën 30.01.2020,

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 30.6.2020 për subjektin e rivlerësimit, znj. Rozeta Qirjaqi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 8.7.2020, vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. Rozeta Qirjaqi, prokurore pranë Prokurorisë së Apelit Korçë Vendimi i arsyetuar me shkrim…

Vendimi Nr: 257
Data e vendimit: 12.06.2020

Vendimi Nr: 254
Data e vendimit: 04.06.2020

Vendimi Nr: 271
Data e vendimit: 06.07.2020

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Spartak Çoçoli, e përcaktuar për t’u mbajtur në datë 3.7.2020 ora 12:00, nuk u zhvillua e plotë pasi në orën 11:40, z. Spartak Çoçoli, përmes postës elektronike, ka njoftuar Komisionin se për arsye shëndetësore nuk mund të jetë i pranishëm në seancë dhe se kërkon shtyrjen e…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 1.7.2020 për subjektin e rivlerësimit, znj. Shpresa Beçaj, bazuar në nenin D, DH dhe E të Aneksit të Kushtetutës si dhe në nenet 31,35, 41 dhe 58 të ligjit nr. 84/2016 sot, në datën 3.7.2020, vendosi:  Shkarkimin nga…