Anëtarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit zhvilluan sot, më 1 korrik 2022, një takim me një delegacion nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës. Takimi u zhvillua në kuadër…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën  28.6.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Elsa Ulliri, bazuar në ligjin nr. 84/2016,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën  28.6.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Astrit Halilaj, bazuar në ligjin nr. 84/2016,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën  27.6.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Arben Sharra, bazuar në ligjin nr. 84/2016,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave  dëgjimore në datën 6.6.2022, 14.6.2022 dhe në datën 24.6.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Altin…

Vendim Nr: 531
Data e vendimit: 13.5.2022

Vendim Nr: 529
Data e vendimit: 9.5.2022

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave dëgjimore në datën 14.6.2022 për subjektin e rivlerësimit, znj.Brunilda Çarçiu, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot,…