Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për një pozicion Këshilltar Ligjor

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ekonomik

Vendimi Nr: 687 Data e vendimit: 21.7.2023 Subjekti i rivlerësimit: Z. Artur Cara, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier. Lexo/Shkarko Vendimin Lexo/Shkarko…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 26.9.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Suela Salavaçi, bazuar në ligjin nr. 84/2016 me…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 27.9.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Agron Bushati, bazuar në ligjin nr. 84/2016 vendosi: 1.      Konfirmimin…

Kryetari i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, z. Roland Ilia, takohet me Drejtorin e Përgjithshëm të Autoritetit Kombëtar për Sigurinë e Informacionit të Klasifikuar Kryetari i Komisionit të Pavarur të…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për një pozicion Këshilltar Ligjor

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 18.9.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Kujtim Vranici  bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi: Konfirmim…