Vendimi Nr: 601
Data e vendimit: 19.12.2022

Vendimi Nr: 620
Data e vendimit: 6.2.2023

Vendimi Nr: 604
Data e vendimit: 21.12.2022

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 1.2.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Altin Shkurti  bazuar në ligjin nr. 84/2016,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 30.1.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Suela Beluli bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit seancës dëgjimore në datën 25.1.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Entela Shedula bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:  …

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 26.1.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Antonela Prendi bazuar në ligjin nr….

Vendimi Nr: 610
Data e vendimit: 27.12.2022