Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 22.9.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Blerta Marku (Çibuku), bazuar në ligjin…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 15.9.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Arian Përmeti, bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:…

Vendim Nr: 563
Data e vendimit: 21.9.2022

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit znj. Ariana Caco me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, e përcaktuar për t’u mbajtur…

Vendim Nr: 562
Data e vendimit: 16.9.2022

Vendim Nr: 554
Data e vendimit: 18.7.2022

Vendim Nr: 561
Data e vendimit: 16.9.2022

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin Specialist për zbardhjen dhe redaktimin e vendimeve.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin Specialist Jurist

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 9.9.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Julian Xhengo, bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi: Shkarkimin…