Data e vendimit: 6.12.2022 Vendimi Nr: 594 Subjekti i rivlerësimit : Znj. Ida Ahmetlli, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Lexo/Shkarko Vendimin

Vendimi Nr: 570 Data e vendimit: 7.10.2022 Subjekti i rivlerësimit : Znj. Arjana Gumbardhi, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Lexo/Shkarko Vendimin

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 2.12.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Arbër Çela, bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi: …

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit, znj. Mariola Mërtiri, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 7.12.2022, ora 9:30, nuk…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, znj. Mariola Mërtiri, e përcaktuar për t’u zhvilluar në datën 5.12.2022, ora 10:00, për arsye objektive do…

RISHPALLJE VENDI VAKANT PËR DY POZICIONE KËSHILLTAR LIGJOR Në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Komisioni i…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 23.11.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Armela Hasantari bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit mori pjesë në Takimin Bilateral Shqipëri – BE për kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, zhvilluar në Bruksel më 24 nëntor 2022. KPK-ja u…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 22.11.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Erion Pano bazuar në ligjin nr….