NJOFTIME

Vendime të publikuara

Z. Arian Ndoja, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.
Vendim Nr: 528 Data e vendimit: 6.5.2022
Read more.
Znj. Esmeralda Ndoci, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.
Vendim Nr: 532 Data e vendimit: 18.5.2022
Read more.
Znj. Marsida Frashëri, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.
Vendim Ndërmjetëm Data e vendimit: 13.5.2022
Read more.
Z. Guximtar Boçi, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.
Vendim Nr: 530 Data e vendimit: 10.5.2022
Read more.
Znj. Fida Osmani, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vendim Nr: 525 Data e vendimit: 27.4..2022
Read more.
Znj. Matilda Shalla, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier.
Vendim Nr: 526 Data e vendimit: 28.4..2022
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Views Navigation

Veprimtari Views Navigation

Sot

Kalendar i Veprimtari

H Hën

M Mar

M Mër

E Enj

P Pre

S Sht

D Die

1 veprimtari,

3 veprimtari,

0 veprimtari,

3 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

2 veprimtari,

0 veprimtari,

2 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

 

Shpallje e vendeve vakante

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave