Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 3.4.2024, për subjektin e rivlerësimit, znj. Laureta Nezaj Çaushi bazuar në ligjin…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 2.4.2024, për subjektin e rivlerësimit, z. Platin Aliçka, bazuar në ligjin nr….