Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 4.4.2024, për subjektin e rivlerësimit, znj. Luljeta Kolonja bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 3.4.2024, për subjektin e rivlerësimit, znj. Mirela Mishgjoni bazuar në ligjin nr….