Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 31.5.20214 për subjektin e rivlerësimit, znj. Aida Mërtiri, bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 31.5.20214 për subjektin e rivlerësimit, znj. Enida Lamçe, bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 28.5.20214 për subjektin e rivlerësimit, znj. Sonjela Voskopi bazuar në ligjin nr….

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR  ZHVILLIMIN E GJYKIMIT TË ÇËSHTJES NË SEANCË PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT  Z. Sali Hasa Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më…

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR  ZHVILLIMIN E GJYKIMIT TË ÇËSHTJES NË SEANCË PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT  Z. Periand Teta Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më…

Vendimi Nr: 765
Data e vendimit: 21.05.2024

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave dëgjimore në datën 27.3.2024 dhe në datën 21.5.2024, për subjektin e rivlerësimit, z. Ervin Aliu,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 17.5.2024, për subjektin e rivlerësimit, z. Klement Kajana bazuar në ligjin nr. 84/2016,…