Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave dëgjimore në datën 27.3.2024 dhe në datën 21.5.2024, për subjektin e rivlerësimit, z. Ervin Aliu,…