Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 16.5.2024, për subjektin e rivlerësimit, znj. Kaliona Nushi bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:…

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR  ZHVILLIMIN E GJYKIMIT TË ÇËSHTJES NË SEANCË PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Znj. Rita Gjati Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më…