SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR  ZHVILLIMIN E GJYKIMIT TË ÇËSHTJES NË SEANCË PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT  Z. Sali Hasa Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më…

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR  ZHVILLIMIN E GJYKIMIT TË ÇËSHTJES NË SEANCË PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT  Z. Periand Teta Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më…