Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 9.4.2024, për subjektin e rivlerësimit, z. Erjon Shqarri, bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave  dëgjimore në datën 15.1.2024, dhe në datën 5.4.2024, për subjektin e rivlerësimit, znj. Klerona Meçi, bazuar në ligjin nr….