Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit të subjektit të rivlerësimit z. Durim Hasa, parashikuar për t’u mbajtur në datën 23.4.2021, ora 9:45, do të shtyhet, sepse trupi gjykues ka vendosur të çelë hetimin për kriterin e figurës dhe kriterin e vlerësimit profesional.

Seanca e radhës do të njoftohet në faqen zyrtare të Komisionit.