Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësi znj Zegjine Sollaku, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 25.6.2021, ora 10:00, nuk do të zhvillohet. Komisioni vendosi ta shtyjë seancën, pasi subjekti i rivlerësimit ka paraqitur raport mjekësor për arsye shëndetësore. Seanca dëgjimore do të mbahet në datë 1.7.2021, ora 13:00.