Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur të riçelë hetimin administrativ për subjektin e rivlerësimit znj. Violeta Shkurta, me detyrë prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, për rrjedhojë seanca e shpalljes së vendimit përcaktuar më datë 26.11.2021, nuk do të zhvillohet.Seanca e radhës do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.