Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Skënder Haluci me detyrë kryetar/gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Vlorë,  përcaktuar në datë 25.02.2020, ora 14:00, për shkaqe të arsyeshme nuk do të zhvillohet.

Seanca e rradhës do të mbahet në datë 02.03.2020, ora 09:00.