Shpallje e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për afishim, për efekt njoftimi

Njësisë Bashkiake Nr.8, Bulevardi “Zog I”, Tiranë

Për t’u njohur me këtë njotim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë:

Lexo/Shkarko