Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Sokol Malaj, e planifikuar për t’u mbajtur në datë 28.4.2023, ora 10:00, për arsye objektive nuk do të zhvillohet.Data tjetër per zhvillimin e seancës dëgjimore  do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.