Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur të riçelë hetimin për subjektin e rivlerësimit znj. Dhurata Haveri me detyrë gjyqtare pranë Gjykatë së Apelit për Krime të Rënda, për rrjedhojë seanca e shpalljes së vendimit e përcaktuar më datë 01.08.2019 nuk do të zhvillohet.

Seanca e radhës do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.

​