Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se për mosformim të trupës gjykuese për shkaqe të arsyeshme, seanca e shpalljes së vendimit për subjektin e rivlerësimit, Z. Ramadan Troci, me detyrë prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme, e përcaktuar në datë 14.11.2018, ora 10.00, do të shtyhet për në datë 15.11.2018, ora 12.00.

Kjo seancë do të mbahet në Pallatin e Kongreseve, në katin 0, salla B.