Vendimi Nr: 663
Data e vendimit: 23.5.2023

Vendimi Nr: 662
Data e vendimit: 18.5.2023

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Petrit Hysa, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 19.5.2023, ora 10:00, nuk do të zhvillohet,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 16.5.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Besnik Hoxha bazuar në ligjin nr….

Vendimi Nr: 646
Data e vendimit: 13.4.2023

Vendimi Nr: 647
Data e vendimit: 14.4.2023

Vendimi Nr: 655
Data e vendimit: 28.4.2023