Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit z. Valentin Preçi, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 27.12.2023, ora 9:45, nuk do të zhvillohet, pasi…

Vendimi Nr: 711 Data e vendimit: 01.11.2023 Subjekti i rivlerësimit: Znj. Blerina Muço, me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë. Lexo / Shkarko…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit z. Dorian Tafilaj, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 27.12.2023, ora 10:00, për arsye objektive do…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 18.12.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Andi Pogaçe, bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi: Konfirmim…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 13.12.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Hektor Mushi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi: Shkarkimin…

Anëtarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK), pritën në një takim zyrtar një delegacion me deputetët e Komisionit për Legjislacion të  Kuvendit të Republikës së Kosovës. Të pranishëm në…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 4.5.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Françeskina Lekani, bazuar në ligjin nr….