Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Petrit Hysa, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 19.5.2023, ora 10:00, nuk do të zhvillohet, pasi subjekti i rivlerësimit ka paraqitur raport mjekësor për arsye shëndetësore.

Seanca dëgjimore do të mbahet në datën 22.5.2023, ora 13:00, në po të njejtën sallë në Pallatin e Koncerteve.