Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin Z. Arenc Çela, me funksion prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme, e përcaktuar në datën 10 mars 2021, ora 12:15, nuk do të zhvillohet, pasi Komisioni konsideron të nevojshëm verifikimin e një çështjeje të referuar në një denoncim.

Seanca e radhës do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit